Etiikasta somessa ja yrityksissä

Etiikka pohtii asioita siitä näkökulmasta, mikä on oikein ja mikä on väärin, mikä on pahaksi ja mikä hyväksi. Kenellä on sananvalta ja kuka määrittelee missäkin tilanteessa ja kunkin instituution kohdalla oikean ja väärän?

Moraalikäsityksen perustana usein ovat esim. ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Niiden pohjalta meidän arvomaailma perustuu vapauteen tehdä asioita, mahdollisuuteen hyvään elämään ja solidaariseen vastuuseen ympäröivää yhteisöä kohtaan. Ovatko nämä asiat poissuljettu esim. julkisessa asemassa olevalta henkilöltä? Näitä esimerkkejä on tullut nyt vastaan poliitikkojen ja korkeiden viranhaltijoiden kohdalla.

Haasteita moraaliasioissa on tuonut mukanaan myös sosiaalinen media. Kaikki on nyt julkista ja meitä kuvataan sekä seurataan aktiivisesti. Ja mitä jaetaan ja miten? Olisiko meillä nyt aika määrittää some-etiketti ja pelisäännöt tarkemmin? Somessa toimivat viidakon pelisäännöt, vain nopeat elävät ja vahvimmat jäävät henkiin. Ja somen kautta rakennetaan itselle statusta ja lisätään keinolla millä hyvänsä seuraajakuntaa. Kanna vastuusi yhteisöä ja ystäviäsi kohtaan myös somessa. Mitä voit viestiä ja mitä kannattaa jättää viestimättä?

Some-etiketissä tärkeitä asioita ovat aitous ja rehellisyys. Älä vääristele asioita ja pysy aina totuudessa. Vaikka meillä on sananvapaus, niin muista kunnioittaa ihmisarvoa ja oikeutta yksityisyyteen. Muista olla tuomitsematta ihmisiä. Jätä se oikeuslaitokselle. Älä provosoi asioita ja vältä itse provosoitumista. Älä loukkaa ihmisiä tai ihmisryhmiä. Vältä myös harmin tuottamista toiselle osapuolelle.

Myös yrityksissä joudutaan näinä aikoina miettimään entistä enemmän vastuullisuutta ja eettisiä kysymyksiä. Osakeyhtiölain mukaan yritysten tehtävänä on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Onko tämä ristiriidassa eettisten kysymysten kanssa? Vai tarkoittaako voiton tekeminen jatkossa entistä enemmän oikeiden eettisten ja moraalisten valintojen tekemistä?  Uudet sukupolvet tekevät valintojansa eettisten toimijoiden suuntaan. Yritysten vastuullisuus laajasti tarkoittaa enemmän kuin pelkästään ympäristövastuullisuutta. Miten yritys kunnioittaa lakeja ja asetuksia, kohtelee asiakkaitaan ja henkilöstöään, omistajiaan, rahoittajia ja tavarantoimittajia sekä ylipäänsä ihmisarvoa?

Yrityksissä eettisyys tarkoittaa päätöksiä, valintoja ja käyttäytymistä, jotka kaikki lankeavat ihmisten vastuulle. Ovatko meidän eettiset arvot kaikilla tiedossa? Eettisyydessä on kysymys siitä miten meidän pitäisi toimia tai ajatella eri tilanteissa. Ajavatko tehokkuus ja tuloksen tekeminen inhimillisyyden edelle? Jos näin on, niin tämä ajattelumalli siirtyy johdosta työntekijöille ja heijastuu myös asiakasrajapintaan.

Eettisten kysymysten pohtiminen ja moraalikäsityksen muodostaminen ei ole aina kaikissa tilanteissa helppoa, mutta selvää on, että niiden merkitys instituutioiden ja yritysten olemassaolon ja menestymisen kannalta on entistä tärkeämpää ja painoarvo tulee lisääntymään. Nämä vaikeat ja haasteelliset ajat vain lisäävät näiden asioiden pohtimisen merkitystä. Toinen haaste on aika tai oikeastaan sen puute. Kiireen keskellä emme aina ehdi pysähtyä päätösten eettiseen puoleen. Siksi onkin tärkeää, että meillä ovat eettiset arvot jokaisella selkärangassa ja me kaikki seisomme niiden takana.


Julkaistu 28.11.2022

Ota yhteyttä

Puijonkatu 30, 2. krs
70110 Kuopio
puh. +358 207 211 400
company@ktshc.fi

 

Laskutus

Pyydämme ensisijaisesti toimittamaan laskut yritykseemme verkkolaskuina.

Verkkolaskuosoite: 003704517541

Välittäjä: Maventa

Ota yhteyttä
Suostumus