Kuka välittää?

Välittäjä välittää. Perinteisiä välittäjäorganisaatioita ovat esimerkiksi taksien tilauskeskukset, henkilöstövuokrausyritykset, viennin agentuuriyritykset ja vakuutusbrokerit. Suomalaisia hyviä esimerkkejä ovat Innohouse Henkilöstöpalvelut ja Konerinki Oy. Ensin mainittu on logistiikan henkilöstöalan osaamista tarjoava yritys Kuopiossa. Konerinki on infra- ja pohjarakentamisen sekä kunnossapitopalveluiden täyden palvelun toimittaja pk-seudulla.

Internetin myötä moderneiksi välittäjiksi ovat nousseet alustan tarjoajat. Alustataloudessa jokin yritys tarjoaa alustan, jonka avulla sekä yksityishenkilöt että yritykset voivat tarjota tuotteitaan tai palveluitaan. Kansainvälisinä esimerkkeinä mainittakoon Uber, maailman isoin taksiyritys, joka ei kuitenkaan omista lainkaan omia takseja. AirBnB puolestaan on maailman isoin ”hotelliketju” omistamatta itse vuokrattavia huoneita. Näiden alustojen yhteydessä voidaan puhua myös jakamistaloudesta, jossa ihminen jakaa jotakin omistamaansa muille korvausta vastaan.

Kaikilla aloilla pelkkä sähköinen alusta ei riitä välittäjänä olemiseen. Tarvitaan verkoston ylläpitäjä ja rakentaja, koordinaattoriyrittäjä. Tässä ei tekoäly voi korvata ihmistä. Välittäjän on oltava ammattitaitoinen asiakasrajapinnassa toimija. Välittäjäorganisaatio voi auttaa yrityksiä keskittymään omaan ydinbusinekseensa, auttaa yrittäjää ajan hallinnassa ja tekemään asioita, jotka muutoin jäisivät tekemättä. Välittäjäorganisaatiossa mukana oleva yritys saa itselleen markkinoinnin ja myynnin hoitajan. Välittäjän tehtävänä voisi olla myös hallinnollisten asioiden, laskutuksen, kiinteistöasioiden ja tavaralogistiikan hoitaminen.

Yhteistyössä on voimaa ja välittäjäorganisaatio voi auttaa pääsemään käsiksi isompiin kokonaisuuksiin ja asiakkuuksiin. Yhdessä yritykset voivat saada paremmat markkina-asemat, koska erottautuvat paremmin massasta. Isoihin yhtiöihin tarvitaan oikeat kanavat sisäänpääsyyn, mikä voi mahdollistua välittäjän verkoston kautta.

Mitä etua välittäjäorganisaation olemassa olosta on sitten asiakkaan näkökulmasta? Asiakas voi ostaa yhdestä paikasta isompia kokonaisuuksia. Nykyään korostuvat löytämisen ja ostamisen helppous, palvelun saatavuus ja varmuus. Jos kyseessä on asiantuntijuuteen perustuva välitystoiminta, korostuu myös se, että asiakas saa nopeasti juuri tarpeeseensa sopivaa palvelua.

Välitystoimintaan tarvitaan joukko asiaan sitoutuneita yrityksiä, tietty pääomapanos, kärsivällisyyttä, oikea henkilö vetämään juttua, yhteistyötä osallistujien kesken ja alusta toiminnan pyörittämiseen. Tärkeitä menestystekijöitä ovat oma verkosto ja ammattitaito. Kokonaisnäkemys omaan toimialaan liittyen, oma aktiivisuus, markkinointi ja että katteet ovat kohdallaan kaikille osapuolille. Voidaan puhua win-win tilanteesta, jossa osapuolet hyötyvät toimintamallista.

Missä tällaista välittäjäorganisaatiota sitten tarvittaisiin ja siitä olisi hyötyä? Lyhyesti voidaan vastata, että kaikilla aloilla. Lisäarvoa syntyy siitä, kun jokainen hoitaa oman kenttänsä.


Julkaistu 25.02.2019