Matki matkapuhelinverkkoa

Benchmarkingin tarkoituksena on tarkastella jonkin toisen organisaation hyviä käytäntöjä ja soveltaa niitä käyttöön omassa yhtiössä. Edellytyksenä benchmarking  -toiminnalle on aito halu ja tahto kehittyä yhtiönä eteenpäin. Benchmarking –projektit ovat lähes aina yhtiökohtaisia, mutta voimme kaikki havainnoida ja oppia myös ympärillämme olevista arkipäiväistyneistä teknologioista, joiden olemassaoloa emme välttämättä edes huomaa.

Yksi tällainen teknologia on matkapuhelinverkko. Globaali matkapuhelinverkko on erittäin hieno palvelu, jota kelpaa benchmarkata. Sen tarjoama monimutkainen ympäristö ja tekniikka ovat erittäin luotettavia ja palvelu on erittäin helppokäyttöinen loppukäyttäjälle.

Luotettavuuden peruspilarina matkapuhelintekniikassa on se, että laitteiden toisilleen lähettämien sanomien vaihto ja niiden perillemeno varmistetaan kuittaustoiminnoilla, automaattisesti. Sanomaliikenteessä eli signaloinnissa tapahtuville virhetapauksille on omat, automaattiset toipumismenetelmät, jonka jälkeen signalointi voi jatkua. Kaikkia verkon tapahtumia seurataan jatkuvasti laitteiden muodostamien lokitietojen avulla. Lokien avulla voidaan ennakoida, selvittää syyt virheelliseen toimintaan ja edelleen korjata havaitut virheet seuraavaa vastaavaa tapausta varten. Jokaisesta tapahtuneesta verkon palvelusta voidaan tarvittaessa muodostaa tiketti, joka on peruste laskutusta varten.

Matkapuhelinverkkoa ylläpidetään jatkuvasti päivittäisin huoltotoimenpitein ja teleyritykset investoivat jatkuvasti uuteen laitekantaan, palvelun toimitusvarmuuden ja laadun takaamiseksi. Asiakkaana emme jää kovin kauaksi aikaa odottelemaan matkapuhelinverkon yhteysongelmien korjaantumista. Luotettavuutta lisää se, että vanhemmat matkapuhelinverkon 2G/3G –tekniikat ovat edelleen käytössä rinnakkain 4G/5G –teknologioiden kanssa.

Yksi hieno ominaisuus matkapuhelinverkossa on käyttäjien palvelutasojen hyödyntäminen mobiilidatan käytössä. Sen avulla hyödynnetään käytettävissä olevaa verkon kapasiteettia siten, että viimeksi datayhteyden verkkoon muodostanut päätelaite (asiakas) saa parhaimman palvelutason (yhteyden). Datakäytön perusteella tehdään verkossa jatkuvasti päätöksiä siitä, mille palvelutasolle (siirtoyhteyden nopeus) kukin päätelaite asetetaan.

Pelkästään lukemalla matkapuhelinverkon spesifikaatioita, niistä saa paljon irti analogiaa, ajatuksia ja menetelmiä liiketoiminnan kehittämiseen. Tässä kirjoituksessa niitä ovat ainakin jatkuvan viestinnän, virheiden korjauksen ja jatkotoimenpiteiden menetelmät, asiakastyytyväisyyteen tähtäävät toimet, osaamisen kehittämisen merkitys, investointien välttämättömyys, monikanavaisuuden edut, palveluinnovaatiot ja IPR-oikeuksien suojaaminen. Iltalukemiseksi johtamiskirjallisuutena suosittelen kaikille avoimia 3GPP speksejä.


Julkaistu 27.08.2019

Katso myös