Mitä pk-yrityksen tulee tietää ESG-raportoinnista?

ESG-raportointi (Environment, Social, Governance) on osa yrityksen laajempaa vastuullisuus strategiaa. Se on prosessi, jossa yritykset raportoivat sijoittajille, sidosryhmille ja yleisölle tietoja yrityksen ympäristöön, sosiaalisiin kysymyksiin ja hallintoon liittyvistä toimistaan. Tämä liittyy läheisesti myös EU:n taksonomia-asetukseen, joka määrittelee kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän ja tavoitteenmukaisuuskriteerit, joiden avulla voidaan tunnistaa ne taloudelliset toiminnat, jotka edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillintää ja ympäristön kannalta kestävää taloutta.

EU taksonomia sekä ESG raportointi eivät ole vielä pakollisia PK-yrityksille Suomessa. Tästä huolimatta on hyvä ymmärtää mitä nämä termit tarkoittavat ja mikä merkitys näillä on yrityksille. Olettavaa on, että jossakin vaiheessa raportointivelvollisuus tullee koskemaan myös tätä sektoria.

Tästä on kyse:

  • ESG-tekijät ovat tärkeitä sijoittajille ja sidosryhmille, jotka haluavat arvioida yrityksen kestävyyttä ja vastuullisuutta. ESG-raportointi voi auttaa yritystäsi houkuttelemaan sijoittajia, parantamaan mainetta ja vastaamaan näin esimerkiksi asiakkaiden odotuksiin. Esimerkiksi julkisen sektorin hankinnoissa ESG-tietoja voidaan vaatia tarjouskilpailuissa.
  • Tunnista, mitkä ympäristö-, sosiaaliset ja hallintoon liittyvät tekijät ovat merkityksellisiä yrityksesi toiminnalle. Näihin voi kuulua esimerkiksi energiatehokkuus, jätteiden hallinta, työntekijöiden terveys ja turvallisuus, monimuotoisuus, eettiset hankinnat, johtamisjärjestelmät jne.
  • Kun raportointi aloitetaan, kerätään relevanttia tietoa yrityksen ESG-toimista ja niiden vaikutuksista. Mietitään suorituskyvyn seurannan kannalta oikeat tavoitteet eli mittarit. Ja laatumaailman hengessä pyritään jatkuvasti parantamaan tuloksia.
  • Raportoinnin pohjaksi valitaan standardi tai puitteet, jotka sopivat parhaiten yrityksesi tarpeisiin. Esimerkiksi: Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ja Integrated Reporting Framework. Valitsemasi standardi auttaa sinua organisoimaan raportoinnin ja varmistamaan sen laadun.

Vaikka ESG-raportointi ei ole pakollista kaikille yrityksille, monet yritykset ovat vapaaehtoisesti ryhtyneet raportoimaan ESG-tietoja parantaakseen läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja sidosryhmäsuhteitaan. Tämä voi auttaa yrityksiä houkuttelemaan sijoittajia, asiakkaita ja työntekijöitä sekä vahvistamaan mainettaan kestävänä toimijana.

On tärkeää seurata ajantasaisia lainsäädäntövaatimuksia ja ohjeita, jotka koskevat ESG-raportointia sekä taksonomia säädöksiä EU:ssa, sillä ne todennäköisesti muuttuvat ajan myötä.


Julkaistu 21.06.2023

Ota yhteyttä

Puijonkatu 30, 2. krs
70110 Kuopio
puh. +358 207 211 400
company@ktshc.fi

 

Laskutus

Pyydämme ensisijaisesti toimittamaan laskut yritykseemme verkkolaskuina.

Verkkolaskuosoite: 003704517541

Välittäjä: Maventa

Ota yhteyttä
Suostumus