Vastuullisuus ei ole vain suurten yritysten etuoikeus

Vastuullisuus on nykypäivän liiketoiminnan keskeinen teema, joka vaikuttaa kaikenkokoisiin yrityksiin. Se ei ainoastaan paranna brändinne imagoa asiakkaiden silmissä, vaan se voi myös säästää kuluissa (esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisen kautta) ja avata ovia uusille markkinoille. Rahoituslaitoksilla on myös intressi rahoittaa vastuullisia yrityksiä. Se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti. Mutta mistä aloittaa, kun resurssit ovat rajalliset ja to-do -lista näyttää uuvuttavalta?

Aloita pienin askelin yhteistyössä

Aloita pienistä, mutta merkittävistä teoista. Esimerkiksi kierrätyksen tehostaminen, etätyömahdollisuuksien tarjoaminen työntekijöille tai paikallisten/kotimaisten toimittajien suosiminen voi olla hyvä ensiaskel. Aloita hiilijalanjäljen laskenta. Tätä laskentaa on tehty kahden hankkeen puitteissa Pohjois-Savolaisissa yrityksissä. Rakenna yrityksellesi ilmastotavoitteet. Tutustu Päästölaskennan piilotettu voima pk-yrityksissä-blogiin. Vastuullisuus ei ole yksin johtoryhmän harteilla lepäävä taakka. Se on joukkuepeliä, jossa jokaisella on roolinsa. Pidä siis huoli, että saat työntekijänne mukaan matkalle. Kehitysideat syntyvät usein ”kädet savessa” tekijöiden oivalluksista.

Kommunikoi avoimesti

Kun olette ottaneet vastuullisuuden osaksi toimintaanne, älkää unohtako viestiä siitä. Asiakkaat arvostavat yrityksiä, jotka eivät vain puhu suuria, vaan myös toimivat sanojensa mukaisesti. Muista pitää viestintä rehellisenä ja maanläheisenä – kukaan ei pidä siitä, että heille yritetään myydä utopistisia lupauksia tai harjoitetaan viherpesua.

Mitä ESG ja CSRD – tarkoittavat

Maailma on pullollaan erilaisia lyhenteitä, ESG ja CSRD liittyvät vastuullisuuteen. Lainsäädäntö pyrkii varmistamaan, että yritykset ottavat huomioon ympäristöön, sosiaalisiin seikkoihin ja hallintotapaan liittyvät tekijät toiminnassaan ja raportoinnissaan. EU:ssa ollaan siirtymässä Sustainability Reporting Directive (CSRD) -direktiiviin.

CSRD:n päätavoitteena on tehdä yritysten kestävyysraportoinnista läpinäkyvämpää, vertailukelpoisempaa ja luotettavampaa. Tämä auttaa sijoittajia, lainanantajia ja muita sidosryhmiä tekemään parempia päätöksiä, jotka perustuvat kestävän kehityksen näkökohtiin. Lisäksi CSRD edistää yritysten kestävän kehityksen tavoitteita ja kannustaa yrityksiä integroimaan kestävyysnäkökulmat osaksi strategiaansa ja päätöksentekoaan.

CSRD laajentaa raportointivelvollisuuden koskemaan siirtymäajan myötä myös pörssilistattuja keskisuuria yrityksiä (työntekijöitä 250, LV 50 milj.€, taseen loppusumma 43 milj.€). Tällä tietämällä raportointivelvollisuus koskee vuoden 2026 alusta myös tätä kategoriaa (vuoden 2025 tiedoilla). Ison yrityksen alihankkijoille tullee tähän teemaan liittyen kysymyksiä jo ennen kuin varsinainen raportointi on pakollista.

Mitä tämä raportointi konkreettisesti tarkoittaa?

Se tarkoittaa seurantaa ja laskentaa. Pohjadatan etsimistä ja raportoinnin kehittämistä. Keskeisiä mittareita ESG-kategorioiden sisällä ovat esimerkiksi seuraavia:

Ympäristövastuu (Environmental):

 • Hiilijalanjälki: Mittaa yrityksen toiminnasta aiheutuvia suoria ja epäsuoria hiilidioksidipäästöjä.
 • Energiankulutus: Kokonaisenergiankulutus sekä uusiutuvan että ei-uusiutuvan energian osuudet.
 • Vesijalanjälki: Vedensäästötoimenpiteet ja yrityksen toiminnan aiheuttama kokonaisvedenkulutus.
 • Jätehuolto: Kierrätysprosentti, jätteiden vähentämisstrategiat ja vaarallisen jätteen hallinta.

Sosiaalinen vastuu (Social):

 • Työntekijöiden tyytyväisyys ja hyvinvointi: Työntekijäkyselyt, poissaolot, työtapaturmat ja työtyytyväisyys.
 • Monimuotoisuus ja osallistuminen: Henkilöstön monimuotoisuuden mittarit (esim. sukupuoli, etninen tausta) johtoportaassa ja koko organisaatiossa.
 • Toimitusketjun vastuullisuus: Arvioinnit ja auditoinnit toimitusketjun vastuullisuuden varmistamiseksi.
 • Yhteisövaikutukset: Investoinnit paikallisyhteisöihin ja yhteisöprojektit.

Hallinnollinen vastuu (Governance):

 • Hallitusjärjestelmän rakenne: Hallituksen kokoonpano, itsenäisyys ja monimuotoisuus.
 • Eettiset käytännöt ja compliance: Eettiset ohjeistukset, korruptiontorjunta ja noudatettujen säännösten määrä.
 • Riskienhallinta: Riskienhallintaprosessit ja niiden tehokkuus.
 • Osakkeenomistajien oikeudet: Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet ja avoimuus päätöksenteossa.

Aloita yrityksesi vastuullisuuden kehittäminen. Autamme sinua tällä matkalla.

 

Kauttamme löydät konsultointipalveluita seuraaviin:

Päästölaskenta ja ESG-raportointi

Ympäristöjärjestelmät

Laatujärjestelmät

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät


Julkaistu 25.03.2024

Ota yhteyttä

Puijonkatu 30, 2. krs
70110 Kuopio
puh. +358 207 211 400
company@ktshc.fi

 

Laskutus

Pyydämme ensisijaisesti toimittamaan laskut yritykseemme verkkolaskuina.

Verkkolaskuosoite: 003704517541

Välittäjä: Maventa

Ota yhteyttä
Suostumus