Yrityksen asiakirjat

Yrittäjänä toimiminen vaatii monipuolista osaamista ja taitoa monilla eri osa-alueilla. Asiakirjojen hallinta ei saisi jäädä paitsioon, sillä se vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestykseen ja toiminnan sujuvuuteen. Pitämällä tärkeät sopimukset ja asiakirjat huolellisesti ja selkeästi tehtynä, ajan tasalla, sekä hyvin järjestyksessä, yrittäjä voi vähentää riskejä ja parantaa liiketoimintansa tehokkuutta.

Miksi asiakirjojen hallinta on tärkeää?

Asiakirjojen hallinta on olennainen osa yritystoimintaa useista syistä:

  1. Lakisääteiset vaatimukset: Jokaisella yrityksellä on lakisääteisiä velvollisuuksia liittyen erilaisten asiakirjojen säilyttämiseen ja raportointiin.
  2. Toiminnan tehokkuus: Hyvin laaditut ja ennakoidut asiakirjat helpottavat päivittäistä liiketoimintaa. Nopeuttaa asioiden hoitamista.
  3. Riskienhallinta: Asiakirjoihin panostaminen ja niiden huolellinen hallinta auttaa suojaamaan yritystä oikeudellisilta riskeiltä. Esimerkiksi pätevät ja huolellisesti laaditut sopimukset voivat ehkäistä mahdollisia riitatilanteita. Ottamalla huomioon etukäteen suurimmat kuhunkin sopimuksiin liittyvät riskit, voidaan rajata mahdollisesti syntyvien vahinkojen seurauksia.
  4. Liiketoiminnan kasvu tai myynti: Monet ulkopuoliset tahot, kuten sijoittajat, lainanantajat tai yrityksen ostamisesta kiinnostuneet tarkastelevat erilaisia asiakirjoja ennen yhteistyön aloittamista.

Yrittäjän henkilökohtaisten asiakirjojen, kuten testamentin, avioehtosopimuksen ja edunvalvontavaltuutukset vaikutus liiketoimintaan?

Yrittäjyyteen liittyy monenlaisia riskejä ja haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Yritystoiminnan menestyksekkäässä hoitamisessa on tärkeää ottaa huomioon myös henkilökohtaiset asiakirjat ja niiden vaikutus yritystoimintaan.

  1. Testamentti yritystoiminnan turvana

Testamentti on tärkeä osa henkilökohtaista varallisuuden hallintaa ja se voi olla merkityksellinen yrittäjälle, vaikka sitä voikin aiheena toisinaan olla ikävämpi lähestyä. Tärkeimmät näkökohdat liittyen testamenttiin yritystoiminnassa yrittäjälle ovat perinnönjakosuunnittelu ja liiketoiminnan jatkuvuus. Yrittäjä voi testamentilla suunnitella, miten yrityksen osakkeet tai omaisuus jaetaan perillisilleen tai liikekumppaneilleen, jos hän menehtyy. Tämä voi auttaa varmistamaan yrityksen jatkuvuuden ja ehkäisemään mahdollisia konflikteja perintöasioissa.

  1. Avioehtosopimuksen vaikutukset

Avioehtosopimus on asiakirja, joka määrittelee, miten omaisuutta jaetaan avioliiton mahdollisesti päättyessä. Se voi olla erityisen tärkeä yrittäjälle liiketoiminnan suojaamiseksi. Avioehtosopimuksella voidaan määritellä, että yrityksen osakkeet tai liiketoiminta eivät ole osa omaisuuden jakoa avioeron yhteydessä. Tämä voi estää entisen puolison saamasta osuutta yrityksestä tai vähentää riitatilanteiden riskiä, niin perheen, kuin yritystoiminnan sisällä. Samalla avioehtosopimuksella voidaan kuitenkin miettiä, miten perheen taloudellinen suoja hoidetaan eron varalta, vaikka yritystoimintaan liittyvä varallisuus rajataankin siitä ulos.

  1. Edunvalvontavaltuutus yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, joka määrää, kuka voi tehdä päätöksiä henkilön puolesta, jos hän ei pysty tekemään niitä itse esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. Yritystoiminaan liittyvät näkökohdat ovat samat, kuin aiemminkin mainituissa asiakirjoissa: liiketoiminnan jatkuvuus ja taloudellisesti vaikuttavien asioiden ennakoiminen. Yrittäjä voi nimetä edunvalvontavaltuutetun, joka pystyy tekemään liiketoimintaan liittyviä päätöksiä hänen puolestaan, jos hän ei pysty itse niitä tekemään. Edunvalvontavaltuutuksella valtuuttaja voi itse päättää etukäteisesti, miten haluaisi mm. taloudellisia asioitaan ja omaisuutta hoidettavan.

Yrittäjän on tärkeää tutustua näihin aiheisiin ammattilaisen kanssa. Lopullisten asiakirjojen teko vaatii yksilöllistä neuvontaa ja asiantuntija auttaa varmistamaan, että asiakirjat vastaavat yrittäjän tarpeita ja liiketoiminnan erityispiirteitä. Yhdessä nämä asiakirjat voivat auttaa yrittäjää suojaamaan niin omaa perhettään, kuin yritystoimintaansakin, vaikka tilanteet muuttuisivat odottamattomasti.


Julkaistu 30.08.2023

Ota yhteyttä

Puijonkatu 30, 2. krs
70110 Kuopio
puh. +358 207 211 400
company@ktshc.fi

 

Laskutus

Pyydämme ensisijaisesti toimittamaan laskut yritykseemme verkkolaskuina.

Verkkolaskuosoite: 003704517541

Välittäjä: Maventa

Ota yhteyttä
Suostumus