Oma yhteyshenkilö ulkomailla

Tehokas tapa hyödyntää kansainvälisiä konsulttejamme ulkomailla on käyttää heitä yrityksesi paikallisina yhteyshenkilöinä tarpeen mukaan. On mahdollista sopia, että konsultti on yrityksesi käytettävissä tietyn ajan esimerkiksi joka kuukausi tai että ajankäyttö sovitaan erikseen toimeksiantokohtaisesti. Saman yhteyshenkilön käyttäminen luo jatkuvuutta. Oma yhteyshenkilö voi olla erityisen tarpeellinen kansainvälistymisen alkuvaiheessa, mutta se on voi olla aivan yhtä toimiva vaihtoehto myöhemminkin. Järjestely on joustava, koska ajankäyttö voi vaihdella täysin yrityksesi tarpeiden mukaan. Ohessa on muutamia esimerkkejä siitä, mitä tämä järjestely voisi käytännössä tarkoittaa.

Jatkuva yhteydenpito

Paikallisen konsultin käytössä kaikkein tärkein asia voi olla yksinkertaisesti se, että konsultti on todellakin käytettävissä – joustavasti ja eteen tulevien tarpeiden mukaan. Konsultti voi toimia yrityksesi paikallisena yhteyshenkilönä sen mukaisesti, miten olet itse hänen toimivaltuutensa määritellyt. Hän voi vastata yhteydenottoihin, tehdä yhteydenottoja ja hoitaa muita yrityksesi toimintaa liittyviä asioita. Jatkuvassa yhteydenpidossa ajankäyttö voi vaihdella yrityksesi tilanteen mukaan.

Messut tehokäyttöön

Kansainvälisille messuille osallistuttaessa kiire ja resurssipula aiheuttavat usein sen, ettei tilaisuudesta saada parasta mahdollista lopputulosta. Voimme hoitaa yrityksen avuksi ennen messuja potentiaalisten asiakkaiden kartoituksen sekä asiakkaiden kontaktoinnin, messuille kutsumisen ja messuaikaisten tapaamisten sopimisen. Messujen jälkeen (ja myös niiden aikana) voimme toimia apuna saatujen kontaktien jälkihoidossa, lisätietojen toimittamisessa sekä yhteistyön käynnistämisessä. Yrityksen niin halutessa konsulttimme voi myös olla mukana messuosastolla lisäresurssina, kulttuuritulkkina, tietojen kerääjänä sekä toiminnan sparraajana.

Road show -kiertueiden järjestäminen

Konsulttimme voi yrityksen puolesta hoitaa yritysten road show -tyyppisten kiertueiden järjestelyt. Yrityksen ohjeiden mukaan ja olemassa olevien listojen pohjalta otamme yhteyttä paikallisiin asiakkaisiin ja sovimme tapaamiset niin, että kiertueaika tulee tehokkaasti käytettyä ja logistiikka on mahdollisimman tehokas. Palveluun voidaan liittää aluksi myös asiakaskartoitus, mikäli yritys näin toivoo.

 

Lisätietoja

Pirkko Leivo

+358 407055441

pirkko.leivo@ktshc.fi

Pirkko Leivo

Osastopäällikkö
Lue lisää

Ota yhteyttä

Puijonkatu 30, 2. krs
70110 Kuopio
puh. +358 207 211 400
company@ktshc.fi

Ota yhteyttä
Suostumus