Uusasiakashankinta

Potentiaalisten kohdeyritysten löytäminen

KV-konsulttimme ovat erinomainen vaihtoehto, kun haluat kontaktoida toisessa maassa olevaa kohderyhmää. Konsultti ja asiakas määrittelevät yhdessä kohderyhmän ja asettavat valintakriteerit, joiden pohjalta konsultti etsii vaatimukset täyttäviä kohdeyrityksiä. Konsultti tekee yhteydenotot ja esittelee kohdeyritykselle yrityksesi ja tuotetarjonnan.

Materiaalit ja sisällöt

Ennen yhteydenottojen aloittamista voimme tarvittaessa auttaa markkinointimateriaalien laatimisessa ja kehittämisessä. Joskus on perusteltua hakea kohdeyrityksistä laajempia taustatietoja ennen yhteydenottojen aloittamista.

Kontaktointi

Konsultti ottaa yhteyttä ja hoitaa kontaktia tyypillisesti siihen asti, kunnes kiinnostuksen taso selviää. Toimeksiantaja tulee mukaan, kun keskustelut ovat edenneet riittävän pitkälle. Paikalliset olot tunteva konsultti on yhteydenottoihin hyödyllinen resurssi, koska hänen on usein helpompi tavoittaa oikeat henkilöt ja saada yhteydenpito käyntiin.

Seuranta

Konsultti voi olla mukana vielä siinä vaiheessa, kun kontakti on jo muuten siirretty yrityksellesi. Konsultti voi esimerkiksi osallistua neuvotteluihin, hoitaa osan niistä kohdemaassa ja varmistaa yhteydenpidon sujuvuuden. Kohdemaan konsultin lisäksi ovat käytettävissä muut asiantuntijamme.

Raportointi

Yhteydenotoista laaditaan raportti, josta selviää sekä yhteydenottojen eteneminen että niiden keskeinen sisältö. Raportti on hyödyllinen dokumentti, jos myöhemmin kontaktoidaan samoja yrityksiä toisessa yhteydessä uudelleen. Voimme myös kirjata raportoitavat tiedot suoraan yrityksesi omaan asiakashallinnan järjestelmään.

 

Lisätietoja

Pirkko Leivo

+358 407055441

pirkko.leivo@ktshc.fi

 

Pirkko Leivo

Osastopäällikkö
Lue lisää

Ota yhteyttä

Puijonkatu 30, 2. krs
70110 Kuopio
puh. +358 207 211 400
company@ktshc.fi

Ota yhteyttä
Suostumus