Kasvu ja uudistuminen

Kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tai uudistamiseen tähtäävälle pk-yritykselle.

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, joka haluaa kasvaa suunnitelmallisesti ja jolla on tähän edellytykset. Lisäksi palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, joka on tai on tulossa sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä johtuen murros- tai muutostilanteeseen. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti.

Tavoite

Palvelun tavoitteena on tukea yritystä niin, että sille syntyy selkeä ymmärrys kasvustrategiasta, asiakkaista ja markkinoista. Lisäksi tavoitteena on kehittää yrityksen strategista ja liiketoimintaosaamista sekä digitalisaation hyödyntämistä.

Toteutus

Palvelu voi sisältää toimenpiteet, joilla:

  • määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina
  • kehitetään ja vahvistetaan yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteissa
  • määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla
  • suunnitellaan, miten kasvu toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti
  • ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, avainhenkilöt) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan, ennakointiin ja sen hyödyntämiseen
  • tuetaan ja ohjataan yritysjohtoa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteen mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen ja strategian hallinnassa ja suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa
  • tuetaan omistajanvaihdoksissa tapahtuvia muutostilanteita ja turvataan liiketoiminnan jatkuvuutta omistajanvaihdoksen jälkeen

Hinta

Asiakkaan maksuosuus on 300 € + alv/päivä

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Vastuukonsultti Konsulttitoimisto Seppo Hoffrénilla: Seppo Hoffrén ja Maarit Nissinen

Hakeminen: Tapahtuu ELY-keskuksen järjestelmässä

Maarit Nissinen

Johtava konsultti
Lue lisää

Seppo Hoffrén

Toimitusjohtaja, johtava konsultti
Lue lisää