Tuottavuus ja digitalisointi

Kehittämispalvelu pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation edistämiseen.

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jotka haluavat tehostaa ja kehittää sisäisiä toimintojaan tuotannon, talouden ja digitalisaation osalta.

Tavoite

Palvelun tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi kehittämällä yrityksen tuotanto-, talous- ja ohjausprosesseja sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa.

Toteutus

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

  • kehitetään työn sujuvuutta ja tuotantoa
  • kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja sekä niiden johtamista myös energian sekä materiaalin käytön hallinta ja tehostaminen huomioon ottaen
  • selvitetään ja kehitetään uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa
  • kehitetään yrityksen talouden strategista suunnittelua, seurantaa ja talouteen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämistä

Hinta

Asiakkaan maksuosuus on 325 € + alv/päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Vastuukonsultti

Konsulttitoimisto Seppo Hoffrénilla: Tuuli Mustonen

Hakeminen

Tapahtuu ELY-keskuksen järjestelmässä

Tuuli Mustonen

Johtava konsultti
Lue lisää

Ota yhteyttä

Puijonkatu 30, 2. krs
70110 Kuopio
puh. +358 207 211 400
company@ktshc.fi

Ota yhteyttä
Suostumus