Päästölaskennalla kohti hiilineutraaliutta – hanke

Toteutamme yhdessä ELY-keskuksen kanssa ESR-hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää päästölaskentaa Pohjois-Savon Pk-yrityksissä.

Haluatko osallistua hankkeeseen? Mukaan hankkeeseen pääsee 15 pohjois-savolaista pk-yritystä.

 

Kohderyhmä: Pohjoissavolaiset pk-yritykset, jotka haluavat kehittää yritystään ja tapaansa toimia vähentämällä päästöjä ja päästä kohti hiilineutraaliuutta

Tavoite:

  • Saada selville pohjoissavolaisten yritysten lähtötilanne päästölaskennassa ja valmiudet päästölaskennan tekemiseen.
  • Määritellä yrityksille tyypilliset raja-arvot päästölaskentaan ja määritellä yrityskohtaisesti millä toimenpiteillä päästöjä voidaan pienentää
  • Kouluttaa yrityksien henkilökuntaa tekemään päästölaskelmia ja hyödyntämään niitä yrityksen toiminnan kehittämisessä kohti hiilijalanjäljen pienentämistä.
  • Yritykset oppivat uutta ja pystyvät muuttamaan toimintaansa kohti pienenpää hiilijalanjälkeä.

 

Hanke sisältää:

  • Kartoituksen pohjoissavolaisten pk-yritysten valmiudesta päästölaskennan tekemiseen ja toteutuksen tasosta
  • Koulutusta koko yritysryhmälle 8-12 koulutustilaisuutta (max. 15 yritystä)
  • Yrityskohtaisen analyysin kunkin osallistuvan yrityksen valmiudesta päästölaskennan toteuttamiseen
  • Yrityskohtaiset laskelmat ja kehittämissuunnitelmat päästöjen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Yrityskohtaisia konsultointipäiviä 6 kpl

 

Tarkempi projektin sisältö tästä.

Osallistumismaksu tulee olemaan n. 2.000 € + alv 24 %/yritys.

 

Lisätiedot:

Marika Miettinen

p. 0401258894

marika.miettinen@ktshc.fi

Sinikka Karjalainen

p. 0407222817

sinikka.karjalainen@ktshc.fi

Ilmoittautuminen

Hakulomake Päästölaskennalla kohti hiilineutraaliutta – hankkeelle

Yrityksen tiedot

Osallistujan tiedot