Talouden ja tuottavuuden johtaminen 2021 I, Häme

Syyskuussa 2021 aloitamme Hämeenlinnassa koulutuksen, jonka aihekokonaisuus on varmasti ajankohtainen ja tarpeellinen kaikille yrityksille! Yrityksen talouden hyvällä hoidolla ja tuottavuuden parantamisella on mahdollista saada aikaan selviä säästöjä yrityksessä.

Pk-yrityksen talouden ja tuottavuuden kehittämiseen suunnatun koulutuksen tavoitteena on:

  • Tarkentaa käsitystä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja talouden merkityksestä liiketoiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja johtamisen työkaluna.
  • Koulutuksen aikana käydään läpi talousinformaation merkitys liiketoiminnassa, talouden ja tuottavuuden välinen suhde (ml. henkilöstöasiat) sekä yritysjuridiikkaa ja- verotusta.
  • Koulutuksessa painotetaan prosessien kehittämistä ja resurssien käytön ymmärrystä ja suunnittelun tärkeyttä.
  • Eri aihealueiden yhteydessä pohditaan digitalisaation tuomia mahdollisuuksia yrityksen talouden ja tuottavuuden kehittämiseksi.
  • Koulutuksen ja konsultoinnin aikana osallistujat tunnistavat kehittämistä vaativia talouteen ja/tai tuottavuuteen liittyviä osa-alueita yrityksessä ja saavat tukea ja työkaluja niiden kehittämiseen erilaiset muutostilanteet huomioiden.

 

Koulutus on tarkoitettu Hämeen alueen pk-yrityksien johto- ja avainhenkilöille, jotka haluavat kehittää ja kasvattaa yritystään talouden ja tuottavuuden näkökulmasta.

Koulutukseen kuuluu yhteensä 10 päivää (5 x 2 pv) koulutusta ja 2 osallistujakohtaista konsultointipäivää. Oheisessa liitteessä on tarkemmin kuvattu päivien sisältö ja aihekokonaisuudet.

Toimimme puitetoimittajana tässä ELY-keskuksen koulutuksessa. Koulutus on ELY-keskuksen tukema, joten osallistuminen tälle koulutukselle on todella edullista!

Kokonaisuuden osallistumismaksu on 1 590 € + alv 24 % / osallistuja.

Ilmoittautuminen: LINKKI ELY-KESKUKSEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄÄN

Ilmoittautumisaika: Ilmoittautumiset 23.9.2021 mennessä.

Tervetuloa mukaan!

 

Lisätietoja:

Sinikka Karjalainen

Konsulttitoimisto

Seppo Hoffrén Oy

Consultancy

sinikka.karjalainen@ktshc.fi

040 72 22 817

Alkaa

27.09.2021