Markkinointi ja asiakkuudet

Kehittämispalvelu pk-yrityksen markkinoinnin ja asiakkuushallinnan tehostamiseen.

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jolla on tarve kokonaisvaltaisesti suunnitella ja kehittää markkinointia ja asiakkuudenhallintaa.

Tavoite

Palvelun tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaa kehittämällä sekä hyödyntämällä digitalisaatiota.

Toteutus

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

  • ohjataan yritystä markkinoinnin strategisessa suunnittelussa
  • kehitetään asiakkuudenhallintaa markkinointistrategian osana
  • analysoidaan eri viestintä- ja markkinointikanavien merkitystä, painoarvoa ja käyttökelpoisuutta ja suunnitellaan markkinoinnin toimintatapoja
  • kehitetään markkinointiosaamista mm.: hinnoittelu, tuotteistaminen, jakelutiet, toimintaprosessit, markkinoinnin organisointi
  • ohjataan suunniteltujen markkinointitoimenpiteiden kustannustehokkaaseen toteutukseen

Hinta

Asiakkaan maksuosuus on 300 € + alv / päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Vastuukonsultti Konsulttitoimisto Seppo Hoffrénilla: Markku Matis ja Seppo Hoffrén

Hakeminen: Tapahtuu ELY-keskuksen järjestelmässä

Markku Matis

Osastopäällikkö, johtava konsultti
Lue lisää

Seppo Hoffrén

Toimitusjohtaja, johtava konsultti
Lue lisää