Fluent Progress

”Kansainvälistymisen aloittamista ja maavalintaa varten saimme erinomaista alustavaa tietoa markkinaselvitysten kautta kolmesta eri maasta, Iso-Britanniasta, Ruotsista ja Saksasta.

Nyt tiedämme tarkalleen, mitkä aihepiirit ja tehtävät on otettava huomioon uudelle markkina-alueelle mentäessä. Ymmärsimme, että meidän on mietittävä huolellisesti mitä resursseja haluamme käyttää laajentumiseen.

Saamamme markkinatieto ja tsekkilistat auttavat meitä kehittämään markkinastrategian onnistumisen perustaksi.

Konsultit Isabel Wilkins, Richard Whale ja Ruth Zerbe tekivät hyvän työn!”

3/2019

Lisätietoa
Fluent Progress RT Oy
Marjo Danielsson
Toimitusjohtaja