Hämeenlinnan Asunnot Oy

Talouspäällikön tehovalmennuksen koulutuksen sisältö oli laaja ja kattava kokonaisuus niin talouden kuin johtamisen ja henkilöstöasioidenkin osalta.

10/22

Lisätietoa
Hämeenlinnan Asunnot Oy
Satu Hovila
Talouspäällikkö