Max Technologies Oy

Kasvuun johtaminen -valmennuskokonaisuudessa käytiin laaja-alaisesti läpi eri vaihtoehtoja kasvun keinoiksi ja useista eri näkökulmista pohtiminen auttoi harkitsemaan seuraavaksi toteutettavia käytännön toimenpiteitä kokonaisvaltaisesti. Saimme hyviä ja myös konkreettisia neuvoja meille ajankohtaisissa asioissa ja verkosto laajentui useilla oman alansa huippuosaajilla muiden valmennusryhmän yritysten suuntaan.

2/2020

Lisätietoa
Max Technologies Oy
Mikko Ängeslevä
Myyntijohtaja