Max Technologies Oy

Kasvuun johtaminen -valmennuskokonaisuudessa käytiin laaja-alaisesti läpi eri vaihtoehtoja kasvun keinoiksi ja useista eri näkökulmista pohtiminen auttoi harkitsemaan seuraavaksi toteutettavia käytännön toimenpiteitä kokonaisvaltaisesti. Saimme hyviä ja myös konkreettisia neuvoja meille ajankohtaisissa asioissa ja verkosto laajentui useilla oman alansa huippuosaajilla muiden valmennusryhmän yritysten suuntaan.

2/2020

Lisätietoa
Max Technologies Oy
Mikko Ängeslevä
Myyntijohtaja

Ota yhteyttä

Puijonkatu 30, 2. krs
70110 Kuopio
puh. +358 207 211 400
company@ktshc.fi

Ota yhteyttä
Suostumus