Tehohydro Oy

”Meiltä löytyy hydrauliikan asiantuntemus, mutta Sepon toimiston konsulteilla on laaja ja monipuolinen asiantuntemus liiketoiminnasta. Kokenut ulkopuolinen näkee yrityksen toiminnan vahvuudet ja heikkoudet ja osaa kertoa niistä niin, että sillä on oikeasti vaikutusta yrityksen toimintatapoihin.

Olemme saaneet hyvää oppia markkinoinnista, strategioista sekä juridiikasta. Meiltä käydään säännöllisesti koulutuksissa ja johdon kuukausipalaverit ovat jo vakiintunut käytäntö. Viime aikoina olemme kehittäneet etenkin suunnitelmallisuutta ja budjetointia. Kannattavuuden ja kasvun kehityksessä Sepolla on ollut erityisen suuri merkitys.

Yhteistyömme Sepon kanssa on toiminut jo 35 vuotta. Tästä voi jokainen varmaan vetää johtopäätöksensä.”

2/2018

Lisätietoa
Tehohydro Oy
Kai Vainio
Toimitusjohtaja