Vitario Oy

Konsulttipäivät auttoivat leanin jalkauttamisessa tuotantoon. Esimerkit elävästä elämästä helpottivat suunnittelua.

11/2020

Lisätietoa
Vitario Oy
Anna Tuominen
Tuotannon suunnittelu