Tietoturva

Toteutamme yrityskohtaisia kyber- ja tietoturvan valmennuspäiviä.

Kohderyhmä: pk-yritykset, yrittäjät, yritysten toimitusjohtajat ja muut avainhenkilöt

Tavoite:

 • Saada lisätietoa tietoturvasta
 • Saada lisätietoa haittaohjelmista ja niiden toiminnasta
 • Herättää yhtiön henkilökuntaa ajattelemaan tietoturva-asioita
 • Oppia huomaamaan epäilyttäviä tapahtumia

Sisältö: 1 päivä koulutusta, klo 9-16. Sisällön painotukset ovat räätälöitävissä yrityksen tarpeisiin.

 • Määritelmät ja teknologiatrendit
 • EU-tietosuoja-asetus (GDPR) ja kansalliset ohjeistukset
 • Haittaohjelmat ja niiden toiminta
 • Tietoturvauhkien tunnistaminen ja ehkäisy
 • Tietoturvahyökkäysten menetelmiä
 • Tietoturvatyökalut ja päätelaiteturvallisuus
 • Menettelytavat tietoturvavahinkojen minimoimiseksi
 • Hallinnollisen, fyysisen ja teknisen tietoturvan erityiskysymyksiä

Kouluttaja: Riina Hankaa, DI

Tarjouspyynnöt: s.karjalainen@ktshc.fi