Espanja

Espanja on parlamentaarinen monarkia, jolla on runsaasti poliittisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutteita. Espanja koostuu 17 itsenäisestä alueesta, joiden asukasluku on yhteensä 46,6 miljoonaa. Espanjan Latinalaiseen Amerikkaan yhdistävät läheiset siteet ja Pohjois-Afrikan läheisyys tekevät Espanjasta portin  näille alueille. Palveluala on tärkein Espanjan taloudelle ja seuraavaksi tärkein on valmistus. Espanja on merkittävä tuulivoiman tuottaja maailmanlaajuisesti, toinen Saksan jälkeen.

Espanja on paljon enemmän kuin maailmanlaajuinen matkailukohde. Se on dynaaminen liiketoiminta-alue tarjoten lukemattomia mahdollisuuksia pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaa siellä. Espanjalaiset ovat uteliaita, avoimia ja halukkaita kuuntelemaan ja tekemään yhteistyötä ulkomaisten toimijoiden kanssa. Mainittujen toimi- ja palvelualojen mahdollisuuksien lisäksi espanjalaiset ovat avoimia kaikelle mikä liittyy kehittyneisiin teknologioihin ja innovaatioihin.

Suomalaisten yritysten liiketoiminnan motivaatio Espanjassa johtuu joskus halukkuudesta tai mukavuudesta harjoittaa liiketoimintaa Espanjassa. Suomalaisille Espanja on erittäin mieluinen turistikohde. Useat suomalaiset jopa asuvat siellä. Suomalaiset pk-yritykset näkevät Espanjan myös haastavammaksi markkina-alueeksi kuin jonkun heidän perinteisimmän vientimarkkinan.

Espanjassa konsultti on erittäin aktiivisesti auttanut suomalaisia pk-yrityksiä kehittämään liiketoimintamahdollisuuksia mainituilla toimialoilla (mukaan lukien sekä valmistus- että palvelusektorit). Vuodesta 2004 lähtien Espanjassa toiminut konsultti on osoittanut vuosien kuluessa, että Espanjan markkinat ovat todella kannattava ja elinkelpoinen vaihtoehto.

Isabel Wilkins

Business Consultant
Lue lisää