Irlanti

Irlanti on tasavalta, joka on itsenäistynyt Yhdistyneestä kuningaskunnasta vuonna 1922. Irlanti tai Irlannin tasavalta (jossa asuu 4,7 miljoonaa asukasta) on pieni, moderni, kauppaan perustuva talous. Talouskriisin aikaisen rakennusalan romahtamisen vanavedessä on vientisektorista, joka on monikansallisten toimijoiden hallussa, tullut Irlannin talouden avaintekijä. Lisäksi teollisuus ja palvelut ovat ohittaneet maatalouden, joka oli aiemmin tärkein toimiala. Irlannin visio vuoteen 2020 asti on kuitenkin tuoda esille maatalouteen liittyvää liiketoimintaa (elintarvike- ja kalatalousala) avaintekijänä vientivetoisessa talouden elpymisessä. Visioon kuuluu myös uudenlaiden keskittyminen perinteisiin toimialoihin (matkailu, vähittäis- ja tukkumyynti, rakentaminen).

Pk-yritykset hallitsevat Irlannin teollisuudenalaa. Irlannissa on paljon globaalisti suuntautuneita aloittavia pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä. Lisäksi maailmanlaajuisen teknologiayritysten Top 10 on Irlannissa. Pääkaupunki Dublin toimii Euroopan pääkonttorina useille USA:n teknologiayrityksille, kuten Googlelle, LinkedInille, Twitterille ja Facebookille.

Muita tärkeitä teollisuus​​toimialoja Irlannissa ovat lääke- ja kemikaaliteollisuus, atk-laitteet ja -ohjelmistot, elintarvike-, juoma- ja panimoteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Irlanti on Euroopan toiseksi suurin lääkinnällisten laitteiden viejä. Lisäksi Irlannissa valmistetaan kymmentä maailman parhaiten myyvää reseptilääkettä.

Yritykset, jotka toimivat monilla erilaisilla toimialoilla, kuten tekniikan, tieto- ja viestintätekniikan, lääkealan / lääketieteen sekä tutkimuksen ja kehityksen alalla, pitävät Irlantia ainutlaatuisena ja houkuttelevana toimipaikkana. Viime vuosina Yhdysvaltojen investoinnit Irlantiin ovat olleet suurempia kuin sen investoinnit Venäjälle, Brasiliaan, Kiinaan ja Intiaan yhteensä. Maan erittäin kilpailukykyinen 12,5 prosentin yhtiöveroaste toimii vahvana kannustimena ulkomaalaisille investoida Irlantiin.

Ennen liiketoiminnan aloittamista Irlannissa on tärkeää tiedostaa irlantilaiseen kulttuuriin liittyvät keskeiset käsitteet ja arvot. Liiketoiminnan onnistuminen Irlannissa edellyttää, että ymmärtää paikallista yrityskulttuuria ja etikettiä välttääkseen sudenkuopat, jotka voivat johtaa tappiolliseen liiketoimintaan.

Isabel Wilkins

Business Consultant
Lue lisää