Iso-Britannia

Yhdistynyt kuningaskunta on kulttuurisen ja etnisen monimuotoisuuden kansakunta koostuen neljästä maasta, joissa jokaisella on oma selkeä identiteetti: – Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti.

Yhdistyneen kuningaskunnan pääpiirteisiin kuuluu vakaa hallitus, perustuslaillinen monarkia, jota johtaa parlamentti, riippuvuus kansainvälisestä kaupasta, suuret kuluttajamarkkinat, jossa on korkea elintaso ja koulutettu työvoima. Huolimatta siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan ennustetaan siirtyvän 6. sijalle vuoden 2018 loppuun mennessä, se on edelleen viidenneksi tärkein globaali talousmahti. Yhdistynyt kuningaskunta on monikulttuurinen yhteiskunta, joka on siksi suvaitsevainen ja vastaanottava eri kulttuureille kaikilla osa-alueilla, kuten yhteiskunnallisella, poliittisella, taloudellisella ja yritystasolla. Nykyinen väestöennuste on 65,6 miljoonaa.

Hyvänä puolena suomalaisille pk-yrityksille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa on, että vastassa ei ole merkittäviä kieliesteitä ja että suomalaiset tuotteet ovat hyväksyttyjä johtuen hyvästä käsityksestä suhteessa suomalaisiin innovaatioihin, suunnitteluun ja laatuun. Liiketoimintamahdollisuudet Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat lukuisia useilla teollisuudenaloilla / palvelualoilla ja suomalaisille pk-yrityksille useimmin erikoistuotteilla / markkinaraoilla.

Yrittäjähenkisyys ja sisältötieto ovat tärkeitä brittiläisessä liiketoimintakulttuurissa, ja viimeksi mainitussa yksityiskohtaiset tiedot yrityksen kokemuksista, tuloksista, taloudellisesta tilanteesta ja organisaatiosta ovat ensiarvoisen tärkeitä. Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan osapuolten välillä on mahdollista kehittää sekä pitkäaikaisia liiketoimintasuhteita että henkilökohtaisia suhteita, kun synenergia on osa ajattelutapaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan kulttuuristen, eettisten ja liiketoiminnallisten perusarvojen tuntemus ja arvostaminen on ratkaisevan tärkeää jokaiselle yritykselle, joka haluaa harjoittaa liiketoimintaa niin monipuolisessa ja kuitenkin niin perinteisessä maassa.

Richard Whale

Business Consultant
Lue lisää

Isabel Wilkins

Business Consultant
Lue lisää