Norja

MARKKINAT: Norja kieltäytyi liittymästä EU:hun kansanäänestyksessä marraskuussa 1994. Se on kuitenkin Euroopan talousalueen (ETA) jäsenenä merkittävässä määrin osallisena EU:n budjetissa. Maalla on runsaasti luonnonvaroja – öljyä ja kaasua, vesivoimaa, kaloja, metsiä ja mineraaleja.

Norja on ollut voimakkaasti riippuvainen öljystä ja kaasusta. Virallisten kansallisten arvioiden mukaan noin 9 prosenttia työpaikoista on öljyaloilla ja näillä aloilla tuotetaan 12 prosenttia BKT:stä, 13 prosenttia valtion tuloista ja 37 prosenttia viennistä. Öljyntuotanto oli vuonna 2016 lähes 50 prosenttia pienempi kuin vuoden 2000 huippulukema. Vuotuinen kaasun tuotanto kuitenkin kaksinkertaistui reilusti samana ajanjaksona.

Nyt tiedostetaan, että öljybuumi on päättynyt ja hallitus on ottanut rahoja valtion rahastostaan (SWF – Sovereign wealth fund). Se on mailman suurin SWF-rahasto arvoltaan lähes 900 miljardia dollaria vuoden 2017 alkupuolella. Tämä on korvaus öljyyn liittyvien liiketoimintojen tappioista, investoinneista infrastruktuurihankkeisiin ja muiden teollisuuden alojen kasvun tukemisesta. Suuri osa kiinalaisten Pohjoismaihin tekemistä investoinneista on kohdistunut Norjaan. Kiinalaiset ovat erityisesti kiinnostuneita offshore- ja hi-tech -liiketoiminnoista. Norja on kalaruokien johtava tuottaja ja toiseksi suurin viejä maailmassa Kiinan jälkeen. Japanin markkinat ovat tärkeitä Norjan kalastus- ja kalanviljelylaitoksille, ja japanilaiset omistavat kalanviljelylaitoksia Norjassa. Siirtyminen öljyriippuvuudesta monimuotoisempaan talouteen luo uusia mahdollisuuksia ja suomalaisten pk-yrityksten uusine ideoineen pitäisi seurata tätä kehityssuuntaa.

KIELI: Sekä englantia että ruotsia voi käyttää hyvin, mutta jos Norja on etusijalla, kannattaa harkita verkkosivuston ja markkinointimateriaalin kääntämistä norjaksi. Norjalaiset ovat oikeutetusti ylpeitä kielistään – kyllä, heillä on kaksi virallista kielimuotoa (kirjanorja ja uusnorja) – ja kulttuuriperinnöstään. Norjan kielen käyttäminen osoittaa, että olet sitoutunut markkinoille.

VÄESTÖ: Kuten useimmat pohjoismaalaisista, norjalaiset tunnetaan epävirallisuudesta ja tasa-arvoisuudesta, enemmän kuin suomalaiset, mutta vähemmän kuin ruotsalaiset. On kuitenkin hyödyllistä tietää, että norjalaiset yritykset voivat olla jonkin verran hitaita viestinnässä ja muistaa, että on parasta tehdä kaikki sopimukset kirjallisesti. Pelkällä kättelyllä on enemmän painoa sekä Suomessa että Ruotsissa kuin Norjassa.

Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancylla on tällä hetkellä kaksi konsulttia, jotka toimivat Norjan ja muun Scandinavian markkinoilla.

Norjan Top 5 Tuonti Suomesta:

Suomen vienti Norjaan oli 1,8 miljardia dollaria eli 2,4% Norjan koko tuonnista.

  1. Koneet: 293,4 miljoonaa dollaria
  2. Ajoneuvot: 146,5 miljoonaa dollaria
  3. Elektroniset laitteet: 145,1 miljoonaa dollaria
  4. Muovit: 133,6 miljoonaa dollaria
  5. Rauta- ja terästuotteet: 123,8 miljoonaa dollaria

Tärkeimmät tuontimaat:

Richard Whale

Business Consultant
Lue lisää

Marko Arola

Business Consultant
Lue lisää