Puola

Puola on entisten itäeurooppalaisten EU-maiden suurin markkina-alue asukasluvun ollessa yli 38 miljoonaa. Vuonna 2017 Puolan talous pysyi vakaana ja vahvana, sen BKT kasvoi 4% ja jatkaa kasvuaan hyvien markkinaolosuhteiden, terveiden työmarkkinoiden ja EU:n käytettävissä olevien varojen suuren keskittymisen tukemana. Siitä lähtien kun Puola liittyi EU:hun vuonna 2004, se on ollut suurin EU-rahoituksen saaja.

Puolassa on yli 200 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto yhteensä on noin 4 miljardia euroa. Suomalaiset yritykset keskittyvät perinteisesti paperi- ja puutuotteisiin ja teollisuuspalveluihin Puolassa. Mahdollisuuksia nähdään nyt myös IT-, cleantech- ja uusiutuvan energian alalla. Muita tärkeitä aloja ovat ilmailu, kosmetiikka, diagnostiikka ja lääketeollisuus, tekniikka, vihreä rakentaminen, koneet, muovituotteet ja jätehuolto. Erinomainen henkisen pääoman laatu, suhteellisen alhaiset työ- ja tuotantokustannukset sekä markkinoiden koko ja strateginen sijainti Keski-Euroopassa ovat tehneet Puolan houkuttelevaksi ulkoistamisen kohteeksi.

Vaikka englannin kielen puhujien määrä kasvaa Puolassa, paikallisen tietämyksen merkitystä ei voida liioitella. Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy voi auttaa saamaan vastauksia nopeammin ja käymään tuottavampia neuvotteluja asiakkaiden tai kumppaneiden kanssa Puolassa. Olemme toteuttaneet useita onnistuneita hankkeita Puolassa, esim. elintarviketeollisuudessa, koneenrakennuksessa, maataloudessa ja lääkealalla. Tällä hetkellä Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy hoitaa puolalaisia ​​projekteja Ukrainasta käsin.

Oksana Dugert

Business Consultant
Lue lisää