Tuetut koulutukset

Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy toimii myös puitetoimittajana koulutuksissa, joiden rahoittajana toimii ulkopuolinen taho. Näihin lukeutuvat mm. ELY-keskuksen tukemat Yritysten kehityspalvelujen koulutukset. Osaavat konsulttimme toimivat näissä koulutuksissa kouluttajina ja konsultteina.

 

Yritysten kehittämispalvelujen koulutuksista

Yritysten kehittämispalvelujen koulutukset ovat ELY-keskuksen tukemia koulutuksia. Koulutukset on tarkoitettu pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille. Koulutukseen sisältyy 10 koulutuspäivää ja kaksi osallistujakohtaista konsultointipäivää.

Konsultointipäivien aikana paneudutaan tarkemmin yrityksesi tarpeiden ja tavoitteiden kannalta keskeiseen osa-alueeseen. Kokonaisuuden osallistumismaksu on 1 590 € + alv 24 % osallistujaa kohden.

 

Talouden ja tuottavuuden johtaminen -koulutus

Pk-yrityksen talouden ja tuottavuuden kehittämiseen suunnatun koulutuksen tavoitteena on:

  • Tarkentaa käsitystä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja talouden merkityksestä liiketoiminnan suunnittelun ja johtamisen työkaluna
  • Koulutuksen aikana käydään läpi talousinformaation ja hyvän henkilöstöhallinnon sekä pitkäjänteisen henkilöstösuunnittelun merkitys ja suhde liiketoiminnassa, talouden ja tuottavuuden välinen suhde (ml. henkilöstöasiat ja rekrytointiosaaminen) sekä yritysjuridiikkaa ja- verotusta
  • Eri aihealueiden yhteydessä pohditaan digitalisaation tuomia mahdollisuuksia yrityksen talouden ja tuottavuuden kehittämiseksi
  • Koulutuksen ja konsultoinnin aikana osallistujat tunnistavat kehittämistä vaativia talouteen, tuottavuuteen, henkilöstöjohtamiseen tai rekrytointiin liittyviä osa-alueita yrityksessä ja saavat tukea niiden kehittämiseen.

 

Talouden ja tuottavuuden johtamiskoulutuksen referenssivideo

Ota yhteyttä

Puijonkatu 30, 2. krs
70110 Kuopio
puh. +358 207 211 400
company@ktshc.fi

Ota yhteyttä
Suostumus