Natiivit kohtaavat työelämässä…, olemmeko valmiit?

Tapasimme viikonloppuna vanhojen opiskelukavereitten kanssa Vierumäellä golfin ja kortinpeluun merkeissä. Yksi keskeinen puheenaihe viikonloppuna oli digitaalisuus. Me analogisen kauden tuotteet olemme varsin erilaisia tässä asiassa, jopa saman ikäryhmän (55 – 57-vuotiaat) sisällä. Yhdellä oli CD-levyt mukana, toinen etsi radiosta Nostalgiakanavaa ja kolmas viritti Spotifyn soimaan Bluetooth-kaiuttimella. Yksi luki uutiset lehdestä, toinen netistä ja kolmas selasi Teksti-tv:tä. Suurin ero oli kuitenkin somen käytössä. Kun toinen julkaisee ja jakaa aktiivisesti Facessa, LinkedInissä ja Snapissa, niin toinen on joutunut sinne vähän niin kuin työnsä puolesta. Pari kaveria ei siviilissä someta lainkaan.

Kotiin ajaessani pohdin pitkään, kuinka erilaisia olemme näinkin pienen ikäeron puitteissa. Miten tämä sitten kertautuu, kun aletaan tarkastella eri ikäryhmiä laajemmin? Diginatiivit, iältään alle 25 v, tulevat kiihtyvällä tahdilla työelämään, missä nämä ananatiivit ovat olleet 30 – 35 vuotta. Väliin mahtuvat 30 – 50-vuotiaat mixnatiivit. Ikäjohtamisesta ja sen haasteista on puhuttu jo ainakin 20 vuotta. Nykyaikana haasteet tässä mielessä ovat potenssiin kymmenen. Ikärakenteen äärilaidat ovat kauempana kuin koskaan aiemmin mm. suhtautumisessa teknologiaan ja digitaalisuuteen. Digimuutoksen vastustus tiivistyy 50 – 60-vuotiaiden ikäryhmässä, joka nyt on nykyisen järjestelmän vallankahvassa.

Olen viime aikoina paljon tutkiskellut näiden tulevaisuuden tutkijoiden aivoituksia. Heidän mukaansa nyt on meneillään yhtä suuri muutos työelämässä kuin aikoinaan sähkön käyttöönoton tai teollisen vallankumouksen aikoihin. Olemmeko tästä nyt tietoisia vai havaitaanko tämä lopullisesti vasta jälkeenpäin, kun on historiankirjoituksen aika? Esim. keinoälyn osalta vasta alkusoitot on soitettu. Liikkuminen tulee robotisoitumaan asiantuntijoiden mukaan jopa 5 – 10 vuoden aikana merkittävästi. Koeajoja on maailmalla menossa lukematon määrä. Mika Mannermaa, edesmennyt futurologi, totesi jo 90-luvun lopulla mm. että työn tekeminen muuttuu projektiluonteiseksi. Toinen tutkija ennustaa, että vuonna 2035 yli 60 % työikäisistä toimii yrittäjyyspohjalta. Organisaatiorakenteet ovat muuttumassa entistä itseohjautuvimmiksi ja matalimmiksi. Tämä ohjaa ensin kohti sisäistä yrittäjyyttä ja sitten ihan oikeaa yrittäjyyttä. Yksi iso muutos on tämä paljon puhuttu ilmastonmuutos, joka alkaa ihan väistämättä näkyä eri puolilla. Tämä liikuttaa väestöä ja valtiolliset rajat alkavat hämärtyä, kun kansa vaeltaa elinolosuhteiden perässä. Kehitys kiihtyy seuraavan 10 vuoden aikana, jos ekosysteemi kehittyy nykyiseen malliin.

Mitä nämä asiat, digitaalisuus ja ennusteet, merkitsevät työyhteisöissä? Ikänäkökulmasta paljon haasteita. Eri natiivit kohtaavat organisaatiossa ja tekevät yhteistyötä. Asenteet, valmiudet ja kokemuspohja ovat erilaisia. Miten luodaan yhteiset pelisäännöt? Miten yhteensovitetaan erilaiset kulttuuritaustat? Eri-ikäisten arvostuskysymys? Miten saadaan nämä nuoret kyvykkäät diginatiivit meille töihin? Ovatko meillä rakenteet ja työkalut asianmukaiset ja kunnossa? Miten saadaan heille tarpeeksi haastavaa työtä tehtäväksi? Miten pidetään nuo yli 55-vuotiaat analogisen aikakauden ihmiset tuottavina työntekijöinä ja ajassa mukana? Vai alkaako jo kalkkiviivoilla rukkasten putoaminen? Jaksamisen ja stressin hallinta?

Kohtaan vuosittain konsulttina noin 700 – 800 ihmistä noin 300 organisaatiosta kursseilla, valmennuksissa ja konsultoinneissa. Ja tätä olen tehnyt ensi vuonna jo 20 vuotta. Yhteenlaskettuna siis karkeasti noin 15000 ihmistä ja 6000 organisaatiota. Bill Gates totesi vuonna 1999, että muutosten vauhti tulee kiihtymään ja tämä on todennettavissa. Olen nähnyt kuinka osa organisaatioista ja toimialoista rimpuilee vielä vanhoissa hierarkisissa malleissa ja johtamistyyleissä. Toinen ääripää, avoimet, vuorovaikutukselliset ja teknologiaa hyödyntävät yritykset, tulevat menestymään. Olemmeko tietoisia nyt meneillään olevasta valtavasta murroksesta vai jäämmekö tuleen makaamaan? Olemmeko valmiit kohtaamaan tämän tosiasian?


Julkaistu 26.09.2017